Darmowa rehabilitacja dla mieszkańców gminy Chełmek którzy wcześniej nie korzystali z zajęć hipoterapii w Ośrodku IKARION. Klub Hipiczny IKARION działający przy Ośrodku IKARION będzie realizował zadanie „HIPOWOLONTARIAT sposobem na pomaganie” w ramach konkursu FIO 2016. Projekt skierowany jest do 20 rodzin z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi posiadającymi wskazania lekarskie do hipoterapii jako metody leczniczej. W […]