Ośrodek Hipoterapeutyczno - Rehabilitacyjno - Jeździecki IKARION , to miejsce stworzone z połączenia wieloletniej pasji, odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia. Ośrodek nastawiony jest na kompleksową rehabilitacje, opartą na hipoterapii, ćwiczeniach na Sali rehabilitacyjnej (w tym ćwiczenia metodą NDT- Bobath) oraz na masażach. Wyróżniają nas:

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Świetna lokalizacja, zadaszona hala do hipoterapii
  • Atrakcyjne ceny


Bez kategorii

Darmowa rehabilitacja dla mieszkańców gminy Chełmek którzy wcześniej nie korzystali z zajęć hipoterapii w Ośrodku IKARION.
Klub Hipiczny IKARION działający przy Ośrodku IKARION będzie realizował zadanie „HIPOWOLONTARIAT sposobem na pomaganie” w ramach konkursu FIO 2016.
Projekt skierowany jest do 20 rodzin z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi posiadającymi wskazania lekarskie do hipoterapii jako metody leczniczej. W głównej mierze będą brane pod uwagę osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, stąd w pierwszej kolejności będą to rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym równocześnie z innych przyczyn, np. rodziny niepełne, rodziny o niskich dochodach (poniżej kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej), rodziny z problemem bezrobocia.
Rodziny otrzymają kompleksowe wsparcie na podstawie Diagnozy potrzeb, a następnie poradnictwa specjalistycznego i usług dobranych indywidualnie do potrzeb i określonych w Indywidualnym Planie Aktywizacji ( m.in hipoterapia, rehabilitacja ruchowa, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, poradnictwo logopedyczne i neurologopedyczne)
Nabór rusza od 1 czerwca 2016, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres klubikarion@onet.pl w zgłoszeniu należy napisać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, rodzaj schorzenia oraz numer telefonu kontaktowego.
Projekt będzie realizowany od czerwca 2016 do maja 2017

Wakacje z końmi! półkolonie

Zapraszamy na wakacje z końmi( półkolonia)
Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00 w dwóch wariantach:
1) wariant 1 tygodniowy: cena 350 zł
2) wariant 2 tygodniowy: cena 680 zł
W programie m. in:
-Bezpieczeństwo w stajni i w czasie obchodzenia się z końmi,
– nauka czyszczenia i siodłania koni,
-nauka lonżowania konia, elementy woltyżerki, nauka wprowadzania konia do przyczepy- przygotowanie konia do transportu
– rozgrzewka przed jazdą
– sesja zdjęciowa i konkurs końskich piękności na koniec pobytu 2 tygodniowego
– teoria jazdy konnej w formie warsztatów ( każdy uczestnik otrzymuje książeczkę półkolonisty)
NOWY PROGRAM DLA OSÓB KTÓRE JUŻ KORZYSTAŁY U NAS Z PÓŁKOLONII
-codziennie 1 h jazdy konnej prowadzonej przez uprawnionych instruktorów ( przygotowanie do brązowej odznaki, w ostatni dzień wyjazd w teren)
-gry i zabawy tematyczne
– zapewniamy ciepły posiłek oraz napoje
– możliwość transportu uczestników z i do Oświęcimia ( za dodatkowa opłatą)
Turnusy:
1) 27.06 – 01.07 ( lub 08.07) 2) 11.07-15.07( lub 22.07)
3)25.07- 29.07 ( lub 05.08) 4) 08.08-12.08 ( lub 19.08)
5)22.08-26.08

Wystawiamy faktury, każdy uczestnik jest objęty ubezpieczeniem OC i NNW

Zawody!

Zawody!

TOWARZYSKIE ZAWODY w SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
08 maja 2016

1. Ranga zawodów: zawody towarzyskie.
2. Organizator : Klub Hippiczny Ikarion.
3. Miejsce zawodów : Klub Hippiczny Ikarion.
4. Termin zawodów : 08.05.2016r (niedziela).
5. Termin zgłoszeń : 04.05.2016 do godz.15.00
Uwaga!
6 Dokumentacja zawodników:
– badania lekarskie,
– niepełnoletni: zgoda rodziców/opiekunów na start.
7. Konie : min. 4 letnie, z paszportem PZHK .
8. Komisja sędziowska: Monika Papierz.– sędzia główny, Małgorzata Niedziela
Gospodarz toru: Aleksandra Adamiec
Lekarz wet: XXX.
9. Zgłoszenia na adres e-mail: ikarion@onet.pl .
10. Plac konkursowy i rozprężalnia: podłoże piaszczyste lub trawiaste.
11. Program zawodów:
godz.10 – rozpoczęcie konkursów
KONKURSY:
– konkurs nr 1 Konkurs Tatarski.
– konkurs nr 2 mini LL – wysokość przeszkód do 50 cm, dokładności
– konkurs nr 3 kl. LL – wys, przeszkód do 80 cm, dokładności
– konkurs nr 4 kl. L – wys. przeszkód do 100 cm – dokładności, z natychmiastową rozgrywką na zasadzie konkursu zwykłego
-konkurs nr 5 kl. P – wys. przeszkód do 110 cm – dokładności, z natychmiastową rozgrywką na zasadzie konkursu zwykłego

12. Nagrody : flots , medale (dla uczestników konkursów 1,2,3) puchar dla zwycięzcy oraz nagrody rzeczowe (w konkursach ,4,5,).
13. Opłaty startowe: konkurs nr 1 20 zł od startu
Konkurs nr 2,3,4,5, 30 zł od startu (cały dzień 70zł)
14. Organizator udostępnia boksy po wcześniejszej rezerwacji, opłata 30 zł.
Rezerwacja i informacje: tel. 605  741  485 Agnieszka Jasińska.
15. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń).
16. Zalecane ubezpieczenie koni i jeźdźców od następstw NW.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie, jak również odwołania zawodów z powodu małej liczby zgłoszeń. W razie niepogody zawody odbędą się na hali.
19. Obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem.
20. W jednym konkursie możliwa ilość przejazdów dla pary koń + jeździec : 2
21. Para koń i jeździec może wziąć udział w max 3 konkursach

KODEKS POSTĘPOWANIA
1. we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy
2. dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych
3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom
4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca
8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.
9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.

Dzień Kobiet!!

Dzień Kobiet!!

Już za tydzień Dzień Kobiet- w tym szczególnym dniu wszystkie panie jeżdżą 50% taniej, oraz dla każdego mały upominek.
Serdecznie zapraszamy!

darmowa hipoterapia dla mieszkańców Gminy Chełmek!

darmowa hipoterapia dla mieszkańców Gminy Chełmek!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmek na darmowe zajęcia hipoterapii.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres ikarion@onet.pl lub przynosić osobiście do Ośrodka. By dziecko zostało zakwalifikowane do projektu musi mieć zalecenie hipoterapii z poradni psychologiczno – pedagogicznej czy innej placówki lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz być zameldowane w Gminie Chełmek.

walentynkowy konkurs

walentynkowy konkurs

Konkurs na najładniejszą walentynkę dla konia z naszego ośrodka. Udział mogą wziąć uczestnicy jazd konnych i hipoterapii w okresie od 6 lutego do 13 lutego. Dla wszystkich nagrody za udział a 5 najładniejszych walentynek zostanie nagrodzonych.

Ferie w siodle!

Ferie w siodle!

Zapraszamy wszystkich chętnych na ferie z końmi.
Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 cena 330 zł
programie m. in:
– klasyka w dobrym gatunku- codziennie 1 h jazdy konnej prowadzonej przez uprawnionych instruktorów ( przygotowanie do brązowej odznaki, w ostatni dzień wyjazd w teren)
-bezpieczeństwo w stajni i w czasie obchodzenia się z końmi,
– nauka czyszczenia i siodłania koni,
-nauka lonżowania konia, elementy woltyżerki,
– teoria jazdy konnej w formie warsztatów ( każdy uczestnik otrzymuje książeczkę półkolonisty)
NOWY PROGRAM DLA OSÓB KTÓRE JUŻ KORZYSTAŁY U NAS Z PÓŁKOLONII ( m.in przygotowanie konia do zawodów, transportu, I pomoc )
-gry i zabawy tematyczne
– ubezpieczenie NNW i OC
– opieka wychowawcy kolonijnego oraz instruktora jazdy konnej

zawody!

zawody!

Zawody, zawody!
11 października organizujemy towarzyskie zawody konne w skokach przez przeszkody.
Konkurencje:
nr 1 – mini mini LL – drągi na ziemi
nr 2 – mini LL do 60 cm
nr 3 – LL do 80 cm
nr 4 – L – do 95 cm
nr 5 – P do 110 cm

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października
W jednym konkursie możliwa ilość przejazdów dla pary koń + jeździec : 2
Para koń i jeździec może wziąć udział w max 3 konkursach

Wpisowe :
konkurs nr 1 – 15 zł
1 konkurs ( nr 2-5 ) – 30 zł
cały dzień – 70 zł