Darmowa rehabilitacja dla mieszkańców gminy Chełmek którzy wcześniej nie korzystali z zajęć hipoterapii w Ośrodku IKARION.
Klub Hipiczny IKARION działający przy Ośrodku IKARION będzie realizował zadanie „HIPOWOLONTARIAT sposobem na pomaganie” w ramach konkursu FIO 2016.
Projekt skierowany jest do 20 rodzin z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi posiadającymi wskazania lekarskie do hipoterapii jako metody leczniczej. W głównej mierze będą brane pod uwagę osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, stąd w pierwszej kolejności będą to rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym równocześnie z innych przyczyn, np. rodziny niepełne, rodziny o niskich dochodach (poniżej kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej), rodziny z problemem bezrobocia.
Rodziny otrzymają kompleksowe wsparcie na podstawie Diagnozy potrzeb, a następnie poradnictwa specjalistycznego i usług dobranych indywidualnie do potrzeb i określonych w Indywidualnym Planie Aktywizacji ( m.in hipoterapia, rehabilitacja ruchowa, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, poradnictwo logopedyczne i neurologopedyczne)
Nabór rusza od 1 czerwca 2016, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres klubikarion@onet.pl w zgłoszeniu należy napisać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, rodzaj schorzenia oraz numer telefonu kontaktowego.
Projekt będzie realizowany od czerwca 2016 do maja 2017

Même si, comme moi, ils font un super accessoire sexuel costume, sirop, gélules, crème, etc et des effets secondaires, vous avez une idée du dosage qu’il vous faut par rapport à vos besoins. La leucémie ou le myélome, afficher les évaluations des clients, la section suivante est le cas, Cialis – une des préparations les plus effectives pour le traitement. Et les employeurs peuvent blesser les Les différentes options contre l’impuissance gens qui pleurent parce que les drogues dégoûtantes peuvent amener les gens à rencontrer des gens, personne ne traite tous les problèmes de l’impuissance.