Darmowa rehabilitacja dla mieszkańców gminy Chełmek którzy wcześniej nie korzystali z zajęć hipoterapii w Ośrodku IKARION.
Klub Hipiczny IKARION działający przy Ośrodku IKARION będzie realizował zadanie „HIPOWOLONTARIAT sposobem na pomaganie” w ramach konkursu FIO 2016.
Projekt skierowany jest do 20 rodzin z dziećmi chorymi lub niepełnosprawnymi posiadającymi wskazania lekarskie do hipoterapii jako metody leczniczej. W głównej mierze będą brane pod uwagę osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, stąd w pierwszej kolejności będą to rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym równocześnie z innych przyczyn, np. rodziny niepełne, rodziny o niskich dochodach (poniżej kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej), rodziny z problemem bezrobocia.
Rodziny otrzymają kompleksowe wsparcie na podstawie Diagnozy potrzeb, a następnie poradnictwa specjalistycznego i usług dobranych indywidualnie do potrzeb i określonych w Indywidualnym Planie Aktywizacji ( m.in hipoterapia, rehabilitacja ruchowa, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, poradnictwo logopedyczne i neurologopedyczne)
Nabór rusza od 1 czerwca 2016, zgłoszenia prosimy wysyłać na adres klubikarion@onet.pl w zgłoszeniu należy napisać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, rodzaj schorzenia oraz numer telefonu kontaktowego.
Projekt będzie realizowany od czerwca 2016 do maja 2017