darmowa hipoterapia dla mieszkańców Gminy Chełmek!

Zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmek na darmowe zajęcia hipoterapii.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres ikarion@onet.pl lub przynosić osobiście do Ośrodka. By dziecko zostało zakwalifikowane do projektu musi mieć zalecenie hipoterapii z poradni psychologiczno – pedagogicznej czy innej placówki lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz być zameldowane w Gminie Chełmek.