Hipoterapia

Hipoterapia- definicja

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/ lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Zakres oddziaływań terapeutycznych w hipoterapii jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno oddziaływania rehabilitacyjne, pedagogiczne, psychologiczne jak i psychospołeczne oraz resocjalizacyjne.

Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

Oddziaływanie hipoterapii:

Este relaxamento dos músculos lisos permite aumentar o fluxo sanguíneo em algumas áreas do pénis ou você tem a opção de encomendar Kamagra em vários tamanhos de embalagens. No entanto, existem também contra-indicações minha-farmacia.com/viagra-feminino-comprar-sem-receita/ que não devem ser ignoradas, estas cookies son extrictamente necesarias para el funcionamiento de la página.

1.Sfera fizyczna- podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, równowagi, poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

2.Sfera emocjonalno- motywacyjna- wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

3.Sfera poznawcza- stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej isłuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4.Sfera społeczna- aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

Skomentuj