III Zawody Jeździeckie

Serdecznie zapraszamy na III Zawody Jeździeckie Stadniny IKARION, które odbędą się 9 czerwca 2013r.

Dla zawodników atrakcyjne nagrody ( dzięki sponsorom : URB Madoń oraz Stowarzyszenie znad Przemszy) , dla kibiców dużo atrakcji, m. in animator dla dzieci, kiermasz i loteria fantowa.

Bądźcie z nami!

 

PROPOZYCJE
1. Organizator : Ośrodek Ikarion Agnieszka Jasińska w Bobrku
2. Miejsce zawodów : Ośrodek Ikarion
Ul. Ks. Ogińskiej 2b
3. Termin zawodów : 09.06.2013
4. Termin zgłoszeń wstępnych : do 30.05.2013 r.
5. Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów: 04.06.2013 r. do godz. 18:00
6. Zgłoszenia pisemne lub fax. na adres :
Ośrodek Ikarion
Ul. Ks. Ogińskiej 2b
32-661 Bobrek
e-mail;
ikarion@interia.pl
7. Dodatkowe informacje na temat zawodów: Ż. Niczyporuk 600 881 244
8. Uczestnicy : Zawodnicy Klubów i Sekcji zarejestrowanych w Małopolskim Związku Jeździeckim oraz zaproszeni z innych WZJ.

WARUNKI TECHNICZNE
1. Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ
2. Plac konkursowy: Hipodrom podłoże piaskowe
3. Rozprężania – podłoże trawiaste
4. Dokumentacja koni i zawodników zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz
weterynaryjnymi.
5.Zawody będą rozgrywane wg obowiązującego „Regulaminu rozgrywania
zawodów krajowych w skokach przez przeszkody”

PROGRAM ZAWODÓW
Zawody Amatorskie Ikarion
Bobrek 09.06.2013

Konkursy
Konkurs towarzyski nr 1ujeżdżenie brązowa i srebrna odznaka
Konkurs towarzyski nr 2 kl. MINI LL kuce (parkur brązowa odznaka)
Konkurs towarzyski nr 3 kl. MINI LL duże konie (parkur srebrna odznaka)
Konkurs towarzyski nr 4 kl. LL
Konkurs towarzyski nr 5 kl. L

Program Zawodów

Godz. 10:00
1. Konkurs towarzyski nr 1 ujeżdżenie brązowa i srebrna odznaka
Oceniany zgodnie z przepisami przeprowadzania i oceniania odznak jeździeckich. Jest to możliwość sprawdzenia się przed egzaminem państwowym. O kolejności zwycięzców decyduje punktacja przyznana przez sędziów zgodnie z przepisami odznak zamieszczonymi na stronie PZJ.
2. Konkurs towarzyski nr 2 kl. MINI LL kuce (układ parkuru: brązowa odznaka)
Oceniany zgodnie z przepisami przeprowadzania i oceniania odznak jeździeckich. Jest to możliwość sprawdzenia się przed egzaminem państwowym. Mogą uczestniczyć w nim także kuce na zasadzie konkursu dokładności. Wyniki konkursu będą podawane osobno dla tych, którzy się sprawdzają pod kątem odznak i dla tych startujących na kucach w ramach konkursu dokładności.
3. Konkurs towarzyski nr 3 kl. MINI LL duże konie (układ parkuru: srebrna odznaka)
Oceniany zgodnie z przepisami przeprowadzania i oceniania odznak jeździeckich. Jest to możliwość sprawdzenia się przed egzaminem państwowym. Mogą uczestniczyć w nim także duże konie na zasadzie konkursu dokładności. Wyniki konkursu będą podawane osobno dla tych, którzy się sprawdzają pod kątem odznak i dla tych startujących na koniach w ramach konkursu dokładności. Kuce idące próbny egzamin ze srebrnej odznaki mają przeszkody obniżone zgodnie z przepisami PZJ.
4. Konkurs towarzyski nr 4 kl. LL dokładności
5. Konkurs towarzyski nr 5 kl. L dokładności z rozgrywką

Difficile per il , motivo per cui, compresse per uso veterinario, il Kamagra opere di due modi. Curare il gomito del tennista con l’ozonoterapia o per i mal di gola più forti ci sono pastiglie da sciogliere in bocca ad azione antinfiammatoria.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Opłaty : organizacyjna : 40 zł od konia/zawody (3starty). Dla Szkółki Ikarion: 15 zł / konia / zawody.
2. Boksy tylko w stajniach – ilość ograniczona – 30 zł /zawody. Płatne na miejscu
zawodów.
3. Sprawdzenie dokumentów: przed konkursami w Biurze Zawodów.
4. Organizator zapewnia flot’s dla koni w konkursach kl. Mini LL, LL i L oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w w/w konkursach.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu.
6. Dokonanie zmiany w zapisach (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego – 20 zł od każdego przepisanego lub dopisanego konia czy zawodnika.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas
konkursów.
6. W zawodach towarzyskich zawodnicy muszą
Posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach konnych oraz w przypadku osób do 18 lat dodatkowo zgodę na starty w zawodach opiekunów prawnych. Konie powinny posiadać
dokumenty identyfikacyjne (paszporty hodowlane) oraz
aktualne szczepienia przeciw grypie.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
________________________________________

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli – wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji – dotyczącej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI