KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONI

ZGODNIE Z INFORMACJĄ KARTY UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO WYPEŁNIENIA MOŻNA DOSTAĆ W BIURZE NASZEGO OŚRODKA LUB POBRAĆ Z NASZEJ STRONY I DOSTARCZYĆ NAM DO BIURA.
LINK DO KARTY:IKARION_karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku2018

Pamiętajcie, że każdy uczestnik półkolonii musi dostarczyć nam wypełnioną kartę, bez której nie możemy go zakwalifikować na półkolonię.