Otrzymaliśmy patronactwo Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Przyszła długo wyczekiwana wiadomość – nasz ośrodek dostał certyfikat i jest objęty patronactwem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Co to oznacza? Jak napisała p. prezes Anna Strumińska w załączonym liście – ” Znaleźli się państwo w gronie hipoterapeutów, którzy swoją pracą promują profesjonalną i odpowiedzialną hipoterapię i przyczyniają się do podnoszenia jej rangi jako komplementarnej metody terapii uzupełniającej i dopełniającej inne działania medyczne i terapeutyczne.”
Otrzymanie certyfikatu poprzedziła kontrola z PTHip o. małopolski która sprawdzała poprawność wykonywania zajęć, bezpieczeństwo uczestników i koni oraz dokumentację i otoczenie.
Mają teraz Państwo gwarancję iż zajęcia prowadzone u nas są na wysokim poziomie merytorycznym, nie szkodzimy za to bardzo pomagamy naszym pacjentom 🙂

W małopolsce są tylko 4 ośrodki posiadające certyfikat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego